Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Atelier 8 en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Atelier 8.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 Atelier 8 garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.2 Atelier 8 zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aankoop à contant of pinbetaling in de winkel of opdrachtbevestiging en aanbetaling conform offerte van Atelier 8.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Atelier 8 is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 Indien er sprake is van een bestelling kan deze, na ontvangstbericht aan U, worden afgehaald bij Atelier 8, Gasthuisstraat 43, 2011XP Haarlem
5.2 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

Artikel 6 - Bezorgkosten
6.1 Voor bezorging van uw aankoop vanuit de fysieke winkel te Haarlem binnen de regio Haarlem kunt u contact opnemen met Atelier8.
6.2 Voor bezorging van uw aankoop via de webshop van Atelier8 zijn de voorwaarden vermeld op de webshop van Atelier8.

Artikel 7 – Retourneren
7.1 U bent gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden.
Het is mogelijk de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de winkel in Haarlem.
7.2 Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden zijn de volgende:
- verzegelde producten;
- artikelen die overeenkomstig specificaties van de klant tot stand zijn gebracht;
- artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- artikelen die snel kunnen bederven of verouderen;
- tijdschriften, boeken;
- afgeprijsde artikelen.
7.3 Retourneren van een aankoop vanuit de webshop wordt via de webshop aangeboden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij Atelier 8.
8.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 9 - Diversen
9.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
9.2 De administratie van Atelier 8 geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.